Tájékozódjon jogi ügyekben          
             gyorsan és egyszerűen...      

 

Az iroda profilja


Gazdasági jog:
Cégek alapítása, bejegyzése, változások bejegyzése, jogi képviselet felszámolási, csődeljárási, végelszámolási ügyekben, cégképviselet bíróságok, cégbíróságok, egyéb hivatalok előtt.

Átalánydíjas megbízás alapján gazdasági társaságoknak állandó jogi képviseletét vállalom.

 

Társadalmi szervezetek, egyesületek (vadásztársaságok) alapítása, alapszabályának elkészítése, módosítása, tanácsadás

 

Erdőbirtokossági társulatok alapítása, bejegyzése

 

Ingatlan jog:

ingatlan adásvételi, használati, bérleti szerződések kötése, véleményezése, termőföldek értékesítésével kapcsolatos jogi tanácsadás,

Az adásvételi szerződések vonatkozásában vállalom a teljes földhivatali és egyéb hatósági ügyintézést.

 

Irodánk online csatlakozással rendelkezik az országos ingatlan-nyilvántartási TAKARNET rendszerhez, amelynek segítségével azonnal be tudjuk szerezni bármely magyarországi ingatlan tulajdoni lapját, illetve térképmásolatát. Az on-line rendszerbe irodánk lép be, a lehívott adatokat és okiratokat megbízónk részére változtatás nélkül adjuk át. Az általunk kiadott okirat nem közhiteles, de pl. adásvételhez felhasználható.

Család jog
bontóperek, gyermek-elhelyezési perek, élettársi-házastársi vagyonszerződések, ún. „házassági szerződések” készítése

Munkajog

munkaviszonnyal, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonnyal összefüggő tanácsadás, szerződések elkészítése, a munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszüntetésének jogi felülvizsgálata, kártérítési ügyintézés, munkavédelmi kérdéssel össze függő ügyek vizsgálata, képviselet ellátása munkaügyi vitákban

Büntető jog:
A büntetőeljárásban alkotmányos alapelv a védelemhez való jog és az ártatlanság vélelme. A büntetőügyekben ellátott védelem során ezeket az alapelveket tartom én is "ars poeticá"-mnak".

A büntetőeljárásban nemcsak a terhelti, hanem sértetti képviseletet is ellátok, hiszen a jogi képviselet a pótmagánvádas eljárásban kötelező.

Nyomozati szakban, bírói szakban, esetleg perújítási és felülvizsgálati eljárásban egyaránt ellátok képviseletet.

 

Szabálysértési jog:

Képviselet ellátása

 

Közigazgatási jog:
hatóságok előtti képviselet
közigazgatási határozatok felülvizsgálatával kapcsolatos ügyek 

Peres képviselet:
Polgárjogi, közigazgatási jog és büntetőjog, valamint szabálysértés esetén

Okiratok szerkesztése:
A fentebb már említett, ingatlannal összefüggő okiratokon kívül vállalom végrendeletek, eltartási szerződések, öröklési szerződések elkészítését.

 


Copyright © 2008 Minden jog fenntartva! |
ScienNet® partner